Giao hàng miễn phí không mua không sao
Miễn phí công lắp đặt(*)
1 đổi 1 trong 3 ngày (Nếu lỗi)
Bảo hành chính hãng
Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 24000 BTU ASYA24LFCZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 24000 BTU ASYA24LFCZ- Chính hãng 21.550.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 18000 BTU ASYA18LECZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 18000 BTU ASYA18LECZ- Chính hãng 18.550.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 chiều 12000 BTU ASAG12LLTA-VZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 chiều 12000 BTU ASAG12LLTA-VZ- Chính hãng 10.250.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9000 BTU ASAG09LLTB-VZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9000 BTU ASAG09LLTB-VZ- Chính hãng 9.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24000 BTU ASAA24FMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24000 BTU ASAA24FMTA-AZ- Chính hãng 15.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18000 BTU ASAA18FMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18000 BTU ASAA18FMTA-AZ- Chính hãng 12.350.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12000 BTU ASAA12BMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12000 BTU ASAA12BMTA-AZ- Chính hãng 7.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9000 BTU ASAA09BMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9000 BTU ASAA09BMTA-AZ- Chính hãng 6.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Xuất xứ
Loại Máy
Công Suất

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm