Vật tư và công lắp đặt điều hòa

  Bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hòa

STT

Vật tư, thiết bị và công lắp đặt

Đvt

Đơn giá

1

Công lắp máy treo tường 9.000BTU - 12.000BTU

Bộ

300,000

2

Công lắp máy treo tường 18.000BTU

Bộ

400,000

3

Công lắp máy treo tường 24.000BTU

Bộ

500,000

4

Ống đồng dẫn ga 9.000BTU - 12.000BTU

Mét

180,000

5

Ống đồng dẫn ga 18.000BTU

Mét

200,000

6

Ống đồng dẫn ga 24.000BTU

Mét

220,000

7 Chân giá máy 9.000BTU - 12.000BTU - 18.000BTU - 24.000BTU   Bộ  150,000

8

Bảo ôn đổi cách nhiệt

Mét

30,000

9

Ống thoát nước cứng, cút tê

Mét

30,000

10

Ống thoát nước mềm

Mét

10,000

11

Dây điện 2 x 1.5

Mét

18,000

12

Dây điện 2 x 2.5

Mét

22,000

13

Atomat

Cái

100,000

14

Vật tư phụ, băng dính, băng cuốn

Bộ

80,000

15

Hút chân không kiểm tra đường ống

Bộ

100,000

16

Công hàn ống

Mối

50,000

17

Đuổi khí Nitơ

Bộ

250,000

18

Công đục tường đi ống

Mét

50,000

19

Công tháo điều hòa cũ

Bộ

200,000

20

Bảo dưỡng máy 9.000BTU - 12.000BTU

Bộ

200,000

21

Bảo dưỡng máy 18.000BTU - 24.000BTU

Bộ

250,000

22

Bảo dưỡng máy âm trần

Bộ

600,000

23

Nạp ga bổ xung máy cũ 9.000BTU - 12.000BTU

Bộ

250,000

24

Nạp ga bổ xung máy cũ 18.000BTU - 24.000BTU

Bộ

350,000

25

Nạp ga toàn bộ máy 9.000BTU - 12.000BTU (loại ga 22)

Bộ

600,000

26

Nạp ga toàn bộ máy 18.000BTU - 24.000BTU (loại ga 22)

Bộ

750,000

27

Nạp ga toàn bộ máy 9.000BTU - 12.000BTU (loại ga 32-410)

Bộ

850,000

28

Nạp ga toàn bộ máy 18.000BTU - 24.000BTU (loại ga 32-410)

Bộ

1,050,000

So sánh sản phẩm