Giao hàng miễn phí không mua không sao
Miễn phí công lắp đặt(*)
1 đổi 1 trong 3 ngày (Nếu lỗi)
Bảo hành chính hãng
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 11900 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - Chính hãng Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 11900 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - Chính hãng 13.350.000 15.350.000 (-14%)
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 7 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa Daikin FTKA35UAVMV 1 chiều inverter 11900Btu - Mới 2020 Điều hòa Daikin FTKA35UAVMV 1 chiều inverter 11900Btu - Mới 2020 10.550.000 13.990.000 (-25%)
 • Giá chưa gồm công lắp đặt và vật tư phát sinh nếu có.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa Daikin FTKA25UAVMV 1 chiều inverter 8500btu - Mới 2020 Điều hòa Daikin FTKA25UAVMV 1 chiều inverter 8500btu - Mới 2020 8.650.000 9.950.000 (-14%)
 • Giá chưa gồm công lắp đặt và vật tư phát sinh nếu có.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa Panasonic Inverter 12000 BTU CU/CS-PU12WKH-8M - Chính hãng Điều hòa Panasonic Inverter 12000 BTU CU/CS-PU12WKH-8M - Chính hãng 10.850.000
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 7 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa Panasonic Inverter 9000 BTU CU/CS-PU9WKH-8M - Chính hãng Điều hòa Panasonic Inverter 9000 BTU CU/CS-PU9WKH-8M - Chính hãng 8.950.000 10.990.000 (-19%)
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 7 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 24000 BTU ASYA24LFCZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 24000 BTU ASYA24LFCZ- Chính hãng 21.550.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 18000 BTU ASYA18LECZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 Chiều Inverter 18000 BTU ASYA18LECZ- Chính hãng 18.550.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 chiều 12000 BTU ASAG12LLTA-VZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 chiều 12000 BTU ASAG12LLTA-VZ- Chính hãng 10.250.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9000 BTU ASAG09LLTB-VZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 2 chiều 9000 BTU ASAG09LLTB-VZ- Chính hãng 9.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24000 BTU ASAA24FMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24000 BTU ASAA24FMTA-AZ- Chính hãng 15.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18000 BTU ASAA18FMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18000 BTU ASAA18FMTA-AZ- Chính hãng 12.350.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12000 BTU ASAA12BMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12000 BTU ASAA12BMTA-AZ- Chính hãng 7.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9000 BTU ASAA09BMTA-AZ- Chính hãng Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9000 BTU ASAA09BMTA-AZ- Chính hãng 6.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm, cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm ).
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000 BTU NS-A24TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000 BTU NS-A24TL - Chính hãng 14.350.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000 BTU NS-A18TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000 BTU NS-A18TL - Chính hãng 9.850.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000 BTU NS-A12TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000 BTU NS-A12TL - Chính hãng 6.650.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000 BTU NS-A9TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000 BTU NS-A9TL - Chính hãng 5.350.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 BTU NS-C24TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 BTU NS-C24TL - Chính hãng 13.300.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000 BTU NS-C18TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000 BTU NS-C18TL - Chính hãng 8.950.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000 BTU NS-C12TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000 BTU NS-C12TL - Chính hãng 5.900.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000 BTU NS-C09TL - Chính hãng Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000 BTU NS-C09TL - Chính hãng 4.500.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 2 năm.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Điều hòa 1 chiều Daikin Inverter 11900 BTU FTHF35RAVMV - Chính hãng Điều hòa 1 chiều Daikin Inverter 11900 BTU FTHF35RAVMV - Chính hãng 12.950.000
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa 2 chiều Daikin Inverter 9000 BTU FTHF25RAVMV - Chính hãng Điều hòa 2 chiều Daikin Inverter 9000 BTU FTHF25RAVMV - Chính hãng 10.650.000
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Điều hòa 1 chiều Daikin Inverter 24000 BTU FTKQ60SVMV - Chính hãng Điều hòa 1 chiều Daikin Inverter 24000 BTU FTKQ60SVMV - Chính hãng 24.200.000
 • Bảo hành chính hãng điều hòa 1 năm, remote 1 năm , cục nóng 1 năm (máy nén 5 năm).
 • Thùng điều hòa có: Sách hướng dẫn, Remote, Phiếu bảo hành.
 • Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 3 ngày.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
 • Giao hàng miễn phí trong 30km.
Xuất xứ
Loại Máy
Công Suất
Giá Bán

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm