Tủ đông Hòa Phát 107 lít 1 cánh HPF AD6107.T1 - Chính hãng Tủ đông Hòa Phát 107 lít 1 cánh HPF AD6107.T1 - Chính hãng Liên hệ
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 208 lít HUF 450SR1 - Dàn hợp kim Tủ đông Hòa Phát 208 lít HUF 450SR1 - Dàn hợp kim 5.890.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 147 lít HUF 350SR1 - Dàn hợp kim Tủ đông Hòa Phát 147 lít HUF 350SR1 - Dàn hợp kim 5.190.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 106 lít HUF 300SR1 - Dàn hợp kim Tủ đông Hòa Phát 106 lít HUF 300SR1 - Dàn hợp kim 4.690.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát Inverter 271 lít 2 ngăn HCFI 656S2Đ2 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát Inverter 271 lít 2 ngăn HCFI 656S2Đ2 - Dàn đồng 6.790.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát Inverter 245 lít 2 ngăn HCFI 606S2Đ2 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát Inverter 245 lít 2 ngăn HCFI 606S2Đ2 - Dàn đồng 6.390.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát Inverter 205 lít 2 ngăn HCFI 506S2Đ2 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát Inverter 205 lít 2 ngăn HCFI 506S2Đ2 - Dàn đồng 5.990.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát Inverter 352 lít 1 ngăn HCFI 666S1Đ2 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát Inverter 352 lít 1 ngăn HCFI 666S1Đ2 - Dàn đồng 6.790.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát Inverter 252 lít 1 ngăn HCFI 516S1Đ1 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát Inverter 252 lít 1 ngăn HCFI 516S1Đ1 - Dàn đồng 6.290.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 271 lít 2 ngăn HCF 656S2N2 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 271 lít 2 ngăn HCF 656S2N2 - Dàn nhôm 6.090.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 254 lít 2 ngăn HCF 606S2N2 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 254 lít 2 ngăn HCF 606S2N2 - Dàn nhôm 5.490.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 205 lít 2 ngăn HCF 506S2N2 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 205 lít 2 ngăn HCF 506S2N2 - Dàn nhôm 5.090.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 352 lít 1 ngăn HCF 666S1N2 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 352 lít 1 ngăn HCF 666S1N2 - Dàn nhôm 5.890.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 252 lít 1 ngăn HCF 516S1N1 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 252 lít 1 ngăn HCF 516S1N1 - Dàn nhôm 5.290.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 126 lít 1 ngăn HCF 336S1N1 - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 126 lít 1 ngăn HCF 336S1N1 - Dàn nhôm 4.590.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 107 lít 1 ngăn HCF 106S1N - Dàn nhôm Tủ đông Hòa Phát 107 lít 1 ngăn HCF 106S1N - Dàn nhôm 3.790.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 245 lít 2 ngăn HPF BD6245.T1 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát 245 lít 2 ngăn HPF BD6245.T1 - Dàn đồng 6.390.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 352 lít 1 ngăn HPF AD6352.T1 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát 352 lít 1 ngăn HPF AD6352.T1 - Dàn đồng 6.690.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 271 lít 2 ngăn HCF 656S2Đ2 - Dàn đồng Tủ đông Hòa Phát 271 lít 2 ngăn HCF 656S2Đ2 - Dàn đồng 6.490.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038
Tủ đông Hòa Phát 245 lít 2 ngăn HCF 606S2Đ2 - Chính Hãng Tủ đông Hòa Phát 245 lít 2 ngăn HCF 606S2Đ2 - Chính Hãng 5.790.000
 • Bán đúng giá
 • Giá trên là bán buôn tại kho - Chưa bao gồm công giao lắp đặt
 • Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
 • Bảo hành chính hãng 2 năm
 • Thùng tủ có: Sách hướng dẫn
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
 • Call: 0949515911 - 0976176038

Sản phẩm đã xem

Gọi Zalo
So sánh sản phẩm