Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P 12 bộ Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P 12 bộ 12.700.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch HMH.SMS63L02EA độc lập Serie 6 Máy rửa bát Bosch HMH.SMS63L02EA độc lập Serie 6 12.600.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA độc lập 12 bộ Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA độc lập 12 bộ 11.150.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS4ECI26E 13 bộ nhập khẩu Đức tự động mở cửa Máy rửa bát Bosch SMS4ECI26E 13 bộ nhập khẩu Đức tự động mở cửa 19.280.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E 14 bộ Series 6 có đèn, sấy Zeolith, nhập Đức Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI16E 14 bộ Series 6 có đèn, sấy Zeolith, nhập Đức 23.290.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI15E series 6 14 bộ, sấy Zeolith ,Nhập Khẩu Đức Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI15E series 6 14 bộ, sấy Zeolith ,Nhập Khẩu Đức 23.790.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 3 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI06E , Series 6 độc lập, sấy Zeolith , nhập Đức Máy rửa bát Bosch SMS6ZCI06E , Series 6 độc lập, sấy Zeolith , nhập Đức 21.730.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS4EMI06E độc lập 14 bộ Máy rửa bát Bosch SMS4EMI06E độc lập 14 bộ 16.730.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS4HMI07E 14 bộ độc lập Máy rửa bát Bosch SMS4HMI07E 14 bộ độc lập 14.580.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy Rửa Bát Bosch SMS8ZDW48M Serie 8 14 Bộ Máy Rửa Bát Bosch SMS8ZDW48M Serie 8 14 Bộ 38.210.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SGS4HVI33E Serie 4, 13 bộ Máy rửa bát Bosch SGS4HVI33E Serie 4, 13 bộ 20.660.000 <
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMU6ECS57E bán âm Series 6 Máy rửa bát Bosch SMU6ECS57E bán âm Series 6 23.900.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Máy rửa bát Bosch SMS4HDI52E 13 bộ Máy rửa bát Bosch SMS4HDI52E 13 bộ 19.190.000
 • Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
 • Bảo hành chính hãng: 2 năm.
 • Giao hàng lắp đặt trong ngày.
 • Giao hàng miễn phí trong 20km.
 • Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Sản phẩm đã xem

Gọi Zalo
So sánh sản phẩm